دوره برگزار شده است.

ان ال پی ؛ هنر الگوبرداری و مدل کردن ذهن و رفتارهای موفق انسانی است، که کاملا به روز و در حال رشد است. دلیل این امر بر اساس پیشرفتهای انسان و کشف الگوهای جدید و کاربردی تر در دنیاست ، که به سبک و متدهای مختلفی قابل ارائه و اجرا میباشد. ان ال پی همانطور که دارای سبک های متعدّدی می باشد کاربردهای مختلفی هم در زندگی ما دارد. سلامتی ذهن و جسم ، تجارت و مهارتهای ذهنی و کلامی ، ارتباطات ، آموزش و یادگیری ، درمان بیماریهای ذهنی و روانی و ارتقاء مهارتهای ذهنی با استفاده از تکنیک ها و الگوهای موفقیت می باشد. کسی که با این علم آشنا میشود میتواند با ارتقاء مهارتها و برنامه ریزی ذهن خود به صورت هدفمند رفتارهای غیر ارادی و الگوهای ذهنیش را آگاهانه کنترل و مدیریت کند. ان ال پی در افزایش اعتماد به نفس ، آرامش ، شادی ، تمرکز ، حافظه ، اراده ، فن بیان ، تصویرسازی ، خلاقیت ، هدفگذاری و برنامه ریزی کاملا مؤثر و مفید میباشد.

 • قوانین ناخوداگاه
  • آشنایی با مفاهیم پایه
  • شناخت سیستم عصبی
  • اصول سیستم فرماندهی ناخوداگاه
  • روشهای دسترسی به ناخوداگاه
  • روشهای برنامه ریزی ناخوداگاه
 • ارتباط موثر
  • پیش فرضها
  • اصل همراهی و تکنیک شناخت حریم شخصی
  • همگام سازی
  • کالیبراسون و مطالعه زبان بدن مقدماتی
  • تکنیک VAKO
  • تکنیک Match , mismatch
 • هدف گذاری
  • تعریف هدف و قوانین حاکم بر هدف
  • اصول هدف سازی
  • معایب اهداف و رفع عیوب
  • تجسم خلاق
 • تکنیک ها
  • متامدل ها
  • و سایر تکنیک ها