دوره برگزار شده است.

در دنیای فردگرایی امروزی شخص می بایست به تنهایی دست به انتخاب هایی بزند که سرنوشت او را تعیین می کند و بسیاری اوقات نه خود فرد نه اطرافیان او نمی توانند مسیر صحیح را انتخاب کنند یا اصطلاحا” استراتژی مناسب را بکار گیرند.

نیاز به استفاده از دانش و مهارتهایی که دارد به صورت کاربردی و عملی شخص را همراهی می کند تا بتواند ( آشنایی با شخص مناسب و ازدواج با او را به صورت موثر مدیریت کند )همچنین در مقاطع دشوار زندگی بتواند بحران ها را به بهترین نحو مدیریت کند ( به صورت کاربردی ) و نتیجه مطلوب را دریافت نماید.

هر شخصی در هر لحظه ممکن است با مسائلی چون ❌( خیانت از جانب همسر ، ❌طلاق ، ❌تنش با همسر و فرزند و خانواده همسر ، ❌مشاجره با همسر و خانواده ی همسر یا ❌تنش های خانوادگی ،❌از دست دادن همسر یا فرزند ) مواجه گردد…

سر فصلها:
مفاهیم دوست داشتن
شناخت ارزشهای زندگی مشترک
دلایل ازدواج غلط
دلایل عدم ازدواج
ملاک های درست انتخاب همسر
ازدواج یعنی تکامل
شما را با این دانش اشنا می کند

شروع: شنبه 22 شهریور
ساعت: 5 تا 8

مدرس دوره: مهتاب پارسای متین
شماره تماس:
02188210538
02188063197
09022424911

@workforliving
wfl.ir