آربیتراژ

آربیتراژ عبارت از خرید و فروش همزمان یک دارایی به منظور سود بردن از تفاوت در قیمت ها است. به عبارتی این حالت نوعی از معامله است که با در آن با بهره بودن از تفاوت های قیمتی ابزارهای مالی مشابه یا یکسان سود کسب می شود. آربیتراژ در نتیجه ناکارآمدی بازارها شکل می گیرد.

 

تشریح “آربیتراژ”

آربیتراژ مکانیسمی را ایجاد می کند که بر اساس آن می تواند اطمینان کسب کرد که قیمت ها به میزان زیادی از ارزش واقعی خودشان و البته برای مدت طولانی انحراف پیدا نمی کنند. با پیدایش پیشرفت های مختلف در حوزه فناوری، سود بردن از اشتباهات قیمت گذاری در حوزه بازار به شدت سخت شده است. برخی از معامله گران دست به تهیه برنامه های معامله گری کامپیوتری شده اند که وظیفه نظارت بر نوسان قیمت های بازار را در دارایی ها و ابزارهای مشابه مالی بر عهده دارند. بنابراین در رابطه با هر ناکارآمدی محتمل در وضعیت قیمت گذاری سریعا اقدام مناسب انجام گرفته و در طی چند ثانیه فرصت شکل گرفته از بین می رود. آربیتراژ در واقع یک نیروی لازم و ضروری در بازارهای مالی تلقی می شود. به منظور داشتن درک بهتری از این مفهوم پیشنهاد می شود مطلب این بخش با عنوان معامله انحراف و کشش بازار به یک جهت خاص با استفاده از آربیتراژ را مطالعه کنید.

 

یک مثال پیچیده از آربیتراژ

با وجود اینکه نمونه شرح داده شده در زیر پیچیده ترین نوع استراتژی مورد استفاده در سیستم آربیتراژ نیست، اما این شکل از آربیتراژ تحت عنوان آربیتراژ مثلثی سخت تر از شکل های دیگر آن است. در آربیتراژ مثلثی، یک معامله گر یک ارز را در یک بانک تبدیل به یک ارز دیگر می کند و سپس آن ارز دوم را در یک بانک دیگر به یک ارز سوم دیگر تبدیل می کند و سپس آن ارز سوم را در یک بانک سوم دیگر تبدیل به ارز اولی می کند. همین بانک مورد نظر در واقع دارای آن حجم از کارایی اطلاعاتی است تا از طریق آن اطمینان کسب کند که تمامی نرخ های ارزی آن با یکدیگر هماهنگ بوده و اینگونه فرد معامله گر برای انجام استراتژی خود نیاز به استفاده از چندین بانک مختلف دارد.

به عنوان مثال، فرض کنید که کار خود را با استفاده از 2 میلیون دلار آغاز می کنید و متوجه می شوید در سه موسسه مالی مختلف نرخ های تبادلی زیر برای ارزها در لحظه وجود دارد:

موسسه اول: یورو / دلار = 0.894

موسسه دوم: یورو / پوند = 1.276

موسسه سوم: دلار / پوند = 1.432

پس اول اقدام به تعویض دو میلیون دلار خود با یورو به نرخ 0.894 می کنید که در نتیجه 1.788000 یورو دریافت می کنید. سپس اقدام به تعویض 1788000 یورو خود به پوند به نرخ 1.276 می کنید و 1.401254 پوند می کنید. سپس پوندهای حاصل شده را به دلار آمریکا با نرخ 1.432 تبدیل می کنید که می شود معادل 2006596 دلار و در نتیجه سود بدون ریسک حاصل شده برای شما عبارت از 6596 دلار آمریکا می شود.

Related entries