ارزش واگذاری

تعریف ارزش واگذاریAbandonment Value

عبارت است از ارزش یک پروژه یا دارایی به شرط اینکه بطور مستقیم منحل شده یا به فروش رسیده باشد. ارزش واگذاری یک دارایی یا یک پروژه به دلایل مختلفی می‌تواند متفاوت باشد که این دلایل شامل انحلال، عناصر دخیل در عرضه و تقاضا و ارزیابی ارزش عادلانه ضمنی می‌باشد که توسط ارزیابان تایید شده ارزیابی شده است.

از این اصطلاح تحت عنوان ارزش انحلال – liquidation value هم یاد می شود.

 

تشریح “ارزش واگذاری

ارزش واگذاری عموماً پولی بصورت نقد یا معادل آن است که وابسته و پیوسته به یک دارایی است. این ارزش برای شرکت‌ها در زمان تحلیل میزان سودآوری پروژه‌های بخصوص و تصمیم‌گیری در رابطه با حفظ و نگهداری یا واگذاری آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. ارزش‌های واگذاری در فرایندها و اقدامات قانونی در رابطه با اعلام ورشکستی که دارایی‌های شرکت در آن به قیمت انحلال یا قیمتی بسیار ارزان فروخته می‌شوند، نیز یک فاکتور مهم به حساب می‌آیند.

بعدی

پیپ