بالای آب

تعریف بالای آب – Above Water

1- بالای آب اشاره به وضعیت دارایی‌های یک شرکت در زمانی دارد که ارزش واقعی آن دارایی‌ها از ارزش دفتری آنها که در مسائل مالی آن شرکت استفاده و مطرح می‌شود، بالاتر باشد.

2- از نظر اقتصادی اشاره به فردی دارد که از مشکلات اقتصادی به دور است یا شرکتی که از نظر وضعیت مالی مناسب رشد و ترقی است.

 

تشریح “بالای آب”

1- به طور کلی، ارزش دفتری یک دارایی که در ترازنامه یک شرکت درج می‌شود نمی‌تواند منطبق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری(GAAP) تنظیم شود. اگر ارزش یک دارایی مورد توجه قرار بگیرید، ارزش بازاری و واقعی آن تحت عنوان “بالای آب” شناخته می‌شود. یک شرکت با دارایی‌های بالای آب خودش از احتمال جذب سرمایه گذاران بلند مدت بیشتری برخوردار است. دلیل این موضوع هم ارزش نهفته در دارایی است که اغلب سرمایه گذاران در صورت عدم توجه به مسائلی فراتر از صورت‌های مالی قادر به شناسایی آنها نیستند. به عنوان مثال، اگر شرکتی زمینی را به قیمت 100000 دلار بخرد و شرکت بعدها یک ذخیره نفتی را در آن ملک پیدا کند، ارزش بازاری آن زمین افزایش پیدا کرده و در بالای آب قرار می‌گیرد، چرا که ارزش دفتری آن همچنان همان 100000 دلار باقی می‌ماند.

2- این عبارت که در معنای دوم خودش اشاره نمادینی به وضعیت تقلا کردن یک انسان دارد، به معنی توانایی زنده ماندن هم می‌تواند استفاده شود. به عنوان مثال، شرکت A علیرغم کاهش یافتن درآمدهای خودش، با افزایش یافتن میزان سود دریافتی موفق به زنده ماندن و در بالای آب باقی ماندن شد.