بلاتکلیفی

بلاتکلیفی موقت – Abeyance

موقعیتی که در آن صاحب قانونی یک ملک، دفتر یا عنوان هنوز مشخص نشده است. بلاتکلیفی زمانی ایجاد می‌شود که که مالک یا صاحب فعلی هیچ ادعایی نسبت به منابع ایجاد شده ندارد. در عوض، مالک جدید نتیجه یک رویداد خاص در زمانی در آینده مشخص می‌شود. از این رو، مالکیت ملک، دفتر یا عنوان مورد نظر هنوز مشخص نشده است. بلاتکلیفی از ریشه یک کلمه قدیمی در زبان فرانسه گرفته شده که بصورت “abeyance” نوشته می‌شده است و به معنای اشتیاق یا خلاء بر اساس انتظاری در آینده مورد استفاده قرار می‌گرفت.

 

تشریح بلاتکیفی

برخی از اموال و دارایی‌ها همراه با شروط و مقرراتی خاص در تصرف یک تراست (تولیت، شرکت سرمایه‌گذاری) قرار می‌گیرند که پیش از مشخص شدن مالک آنها، این شروط باید عملی شوند. به عنوان مثال، اگر یک سپرده یا وجه امانی باید در زمان پایان تحصیلات یکی از فرزندان به وی منتقل شود، این سپرده تا زمان محقق شدن شرط فارغ التحصیلی وی در حالت بلاتکلیفی قرار می‌گیرد.

همچنین وقتی هیچ شخصی که بتواند به راحتی ادعای مالکیت داشته باشد، نیز وجود ندارد، وضعیت پیش آمده، بلاتکلیفی نامیده می‌شود. به عنوان مثال یک تولِیت یا مجموعه سرپرستی مالی ممکن توسط پدر و مادری شکل بگیرد که در حال حاضر هیچ نوه‌ای ندارند، اما امیدوار به داشتن نوه‌ای در آینده هستند و می‌خواهند در آینده اموالی را به این نوه انتقال دهند. از آنجایی که این نوه‌ها در حال حاضر هنوز متولد نشده‌اند، درآمدهای حاصل از این اموال در حالت بلاتکلیفی نگاه داشته می‌شود تا زمانی که این نوه یا نوه‌ها متولد شوند.