بند واگذاری

تعریف بند واگذاریAbandonment Clause

بند واگذاری، یک بند در قرارداد بیمه اموال(املاک) است که تحت شرایطی خاص به مالک آن اموال اجازه می‌دهد تا یک مال گمشده یا خسارت دیده را رها کند و همچنان ارزش کامل آن را طلب نماید. اگر مال طرف بیمه شده قابل بازگشت داده شدن نباشد، یا هزینه بازگرداندن و یا تعمیر و مرمت آن بالاتر از ارزش آن باشد، می‌تواند توسط مالک آن رها شده و طرف بیمه شده حق دارد که کل ارزش و بها آن را طلب نماید.

 

تشریح “بند واگذاری

این بند از قرارداد بیمه عموماً در رابطه با بیمه اموال دریایی، مانند قایق‌ها و کشتی‌ها یا شناورها قابل استفاده و قابل اجرا می‌باشد. اگر کشتی فرد بیمه شده در دریا غرق یا گم شده باشد، بند واگذاری این حق را برای مالک کشتی فراهم می‌آورد که اساساً از جستجو یا بازیابی مال خود دست بکشد و در نتیجه ارزش و یا بهای کامل آن را از بیمه کننده وصول کند.