تراست A-B

تعریف تراست A-B Trust

نوعی تراست یا شرکت بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری است که هدف از تشکیل از آن به حداقل رساندن مالیات بر املاک است. این نوع از تولیت سرمایه‌گذاری، تولیتی است که در زمان مرگ یکی از شرکاء(همسران) به دو بخش تقسیم می‌شود. این تولیت با وارد شدن دارایی‌های هر یک از شرکاء(همسران) در یک تولیت سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و هر شخص مناسب دیگری غیر از شریک دیگر(یکی از همسران) را ذینفع نهایی آن تعیین می‌کند. این نام بر این تولیت سرمایه گذاری از این جهت انتخاب شده است که در پایان و در زمان مرگ یکی از همسران، دارایی‌های آن به دو بخش مجزا – یک بخش سهم یکی از زن و یا شوهر یا فرد زنده و یک بخش سهم یکی از زن و یا شوهر متوفی – تقسیم می‌شود.

 

تشریح تراست A-B

همسر زنده کنترل کامل بر دارایی‌های موجود در بخش تولیت خودش دارد، که شامل منافع حاصل از اموال خودش است، اما کنترل بسیار محدودی بر دارایی‌های موجود در بخش تولیت همسر متوفی دارد. با این وجود، این کنترل محدود بر بخش تولیت همسر متوفی همچنان به وی اجازه می‌دهد تا در منزل مشترک خودشان زندگی کنند و از درآمد حاصل از دارایی‌های همسر خود بخشی را به عنوان درآمد خودش بردارد که البته مقدار هر یک از این موارد در اساسنامه و توضیحات این تولیت یا تراست تصریح شده است. در زمان مرگ همسری که دیرتر فوت می‌کند، املاک موجود در تولیت همسر متوفی (همسری که ابتدا فوت کرده) به فرد ذینفع که پیش از این مشخص شده است انتقال پیدا می‌کند. از آنجاییکه این املاک به عنوان بخشی از دارایی‌های همسری که دیرتر فوت می‌کند در نظر گرفته نمی‌شود، پس مالیات بر املاک شامل حال آن نشده و در عمل از دو نوبت مالیات بر املاک اجتناب شده است.