درصد رشد مطلق

تعریف درصد رشد مطلق – Absolute Percentage Growth

درصد رشد مطلق عبارت است از یک افزایش در ارزش یک دارایی یا حساب که از لحاظ درصد بیان شده باشد. درصد رشد مطلق بیان می‌دارد که افزایش ارزش بصورت مستقل ابراز می‌شود و ارتباطی با یک دارایی یا معیار دیگر ندارد. عبارت “درصد رشد مطلق” ممکن است تا حدودی موجب سردرگمی شود، چرا که واژه “مطلق” اشاره به مجموع کاهش یا افزایش در ارزش یک دارایی در واحد دلار دارد، در حالیکه واژه “درصد” اشاره به تغییر نسبی (افزایش یا کاهش) در طی یک بازه زمانی دارد. از این رو اگر سهم X با افزایش قیمتی از 10$ به 15$ روبرو شود، رشد مطلق آن برابر با 5$ است، در حالیکه درصد رشد آن برابر با 50% است. بنابراین در معنای کامل‌تر این عبارت ممکن است اشاره به رشد مطلق (بازگشت مطلق) از لحاظ درصد داشته باشد.

 

تشریح ” درصد رشد مطلق”

در صنعت سرمایه‌گذاری، عملکرد عموماٌ، بجای اینکه بصورت مطلق اندازه گیری شود، بر اساس یک نسبت مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، سودآوری یک صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی با سرمایه‌ای کوچک ممکن است تا 30% در یک سال باشد، که با هر معیاری به صورت مطلق بازده خوبی به حساب می‌آید. اما اگر شاخصی که برای این دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه کم مورد استفاده قرار می‌گیرد (مانند شاخص راسل 2000) مقدار 35% سودآوری را نشان دهد، صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر 5% عقب‌تر از معیار اندازه‌گیری خودش در نظر گرفته می‌شود. صندوق مورد نظر سپس نسبت به دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طبقه خودش مورد قضاوت قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا نسبت به رقبا عملکرد بهتری داشته یا عملکرد ضعیف‌تری داشته است.

در حالیکه سرمایه‌گذاران حقوقی بر بازده نسبی متمرکز هستند، سرمایه‌گذاران جزء بیشتر نگران بازده مطلق هستند. در حالیکه سرمایه‌گذاران جزء در زمان تعیین هدف از سرمایه‌گذاری ممکن است به مشاور اعلام کنند که بازده هدف برای سبد سرمایه‌گذاری باید 5% یا 7% باشد؛ عموم سرمایه‌گذاران معمولاً بعید است اصرار داشته باشند که سبد سرمایه‌گذاری باید X درصد عملکرد بهتر نسبت به یک معیار خاص در یک بازده زمانی خاص داشته باشد.

تمرکز عملکرد سرمایه‌گذار جزء بر رشد مطلق در یک سبد سرمایه‌گذاری بجای رشد نسبی، می‌تواند در بازارهای به شدت نزولی (خرسی) تبدیل به موضوعی قابل توجه شود، خصوصاً اگر سرمایه‌گذار مورد نظر نسبتاً فردی ریسک گریز هم باشد. اگر ارزش پرتفوی سهام سرمایه‌گذار در یک سال 10% کاهش پیدا کند و این در حالی باشد که شاخص معیار 20% کاهش را نشان داده است، این حقیقت که سبد سهام مورد نظر با 10% کاهش، عملکردی بهتر نسبت معیار داشته است، به احتمال زیاد موجب تسلی سرمایه‌گذار می‌شود.