سازمان سرمایه گذاری ابوظبی

سازمان سرمایه گذاری ابوظبی – AIDA

سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی یک سازمان سرمایه‌گذاری تحت تملک و مدیریت دولت است که به مدیریت صندوق ذخیره ارزی برای ابوظبی، دولت امارات متحده عربی، می‌پردازد. بر اساس رتبه‌بندی موسسه صندوق ذخیره ارزی، سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی یا همان AIDA به عنوان بزرگترین از نوع خودش در سال 2010 شناخته شده است. این سازمان همچنین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران نهادی شناخته می‌شود.

تشریح سازمان سرمایه گذاری ابوظبی

حجم انبوه ثروت که توسط AIDA مدیریت می‌شود، در درجه اول از منابع بزرگ ذخایر نفتی تامین می‌شوند. مجموعه AIDA همواره ترجیح داده که بصورت مرموز و سری باقی بماند، بنابراین اطلاعات آنچنانی در رابطه با روش کار و یا سبد دارایی‌های آن شناخته شده نیست.