مدل ارزیابی درآمد غیر طبیعی

مدل ارزیابی درآمد غیر طبیعی – Abnormal Earnings Valuation Model

مدل ارزیابی درآمد غیر طبیعی، یک روش تعیین ارزش یک شرکت است که مبتنی بر ارزش دفتری و درآمدهای شرکت می‌باشد. این مدل که از آن تحت عنوان مدل درآمد باقی مانده هم یاد می‌کنند به این موضوع توجه می‌کند که آیا تصمیمات مدیریت سازمان منجر به عملکرد بهتر یا بدتر سازمان نسبت به عملکرد پیش‌بینی شده می‌شود یا خیر؟ این مدل می‌گوید که سرمایه‌گذاران در صورتی که درآمدهای شرکت از رقم مورد انتظار و پیش‌بینی شده بیشتر باشد، باید مبالغ بیشتری را به عنوان سهم خود از سرمایه‌گذاری بپردازند و اگر این درآمد از میزان پیش‌بینی شده کمتر باشد، میزان پرداختی آنها هم کمتر می‌شود.

 

تشریح مدل ارزیابی درآمد غیر طبیعی

روش‌های مختلف و متنوع دیگری هم برای ارزیابی شرکت‌های وجود دارد که شامل مواردی مانند نسبت P / E، نسبت مقایسه ارزش دفتری و بازاری سهام شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام، بازگشت سرمایه به کار گرفته شده و جریان نقدی تنزیل شده می‌شود. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران نباید تاکید و تمرکز زیادی بر هر یک از معیارها یا معیارهای دیگر ارزش داشته باشند، چرا که هیچ روش واحدی قادر به ارائه تصویری کامل از عملکرد مالی یک شرکت نیست.