هزینه جذب شده

هزینه جذب شده – Absorbed Cost

هزینه جذب شده اشاره به هزینه‌های غیرمستقیم مرتبط با فرایند تولید یک محصول دارد. این هزینه‌ها شامل مواردی از جمله بیمه، مالیات بر ملک برای ساخت و سازی که در آن فرایند تولید جریان داشته باشد، می‌شود. زمانی که کلیه هزینه‌های تولید مشخص شدند، هزینه‌های جذب شده ضمنی مورد لحاظ قرار نمی‌گیرند، اما در یک حساب جدا به آنها رسیدگی می‌شود.

 

تشریح هزینه های جذب شده

در صورت سود و زیان یک شرکت، ورود هزینه کالاهای فروخته شده بازتاب دهنده هزینه‌های جذب شده توسط شرکت نیست؛ بلکه تنها هزینه‌های واقعی مواد استفاده شده نشان داده می‌شود. تحمیل هزینه‌های بیمه و مالیات بر املاک بخشی ضروری و بایسته از فرایند تولید است، اما این هزینه‌های جذب شده به عنوان هزینه‌هایی جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند.