هزینه کاهش و تنزل

تعریف هزینه کاهش Abatement Cost

هزینه کاهش، هزینه‌ای است که توسط تعدادی از کسب و کارها برای حذف کردن یا کاهش دادن یک مورد ناخواسته‌ای ایجاد می‌شود که خودشان عامل ایجاد آن مورد بوده‌اند. هزینه‌های کاهش عموماً زمانی ایجاد می‌شوند که شرکت‌ها در صورت امکان نیازمند کاهش برخی از نتایج فرعی و مزاحم و آزار دهنده حاصل از فرایند تولید خودشان هستند.

 

تشریح هزینه کاهش

مثالی از هزینه کاهش می‌تواند هزینه‌های کاهش آلودگی کارخانه‌های تولید کاغذ هزینه‌های کاهش سر و صدا کارخانجات تولید باشد.