کاهش

تعریف کاهش – Abatement

کاهش عبارت است از کاستن از سطح مالیاتی که برای یک شخص یا یک شرکت تعیین شده است. نمونه‌هایی از این دست می‌تواند کاهش مالیات، کاهش جرائم و یا تخفیف باشد. اگر یک شخص یا یک کسب و کار مقدار زیادی بابت مالیات هزینه کند یا صورتحسابی را برای پرداخت مالیات خود دریافت کند که مبلغ بسیار بالایی داشته باشد، می‌تواند از مسئولان مالیات تقاضای کاهش مالیات را مطرح کند.

 

تشریح کاهش

یک نمونه معمول و مرسوم از کاهش مالیات، کاهش مالیات بر ملک است. افرادی که تصور می‌کنند ارزش ارزیابی شده ملک آنها بسیار بالاست، می‌توانند برای ارزیاب محلی مالیات خود تقاضایی مبنی بر کاهش مالیات ارسال کنند. برخی از محله‌ها و شهر‌های خاص نوعی کاهش مالیات بر ملک را به آن دسته از مالکینی ارائه می‌کنند که اقدام به ترمیم یا ارتقاء وضعیت یک ملک تاریخی واقع شده در آن محله بکنند. برخی از انواع ملک‌ها، خصوصاً آن دسته از املاکی که کسب و کارهای غیر انتفاعی در آنها مشغول هستند، بر اساس شرایط معافیت مالیاتی آن کسب و کار خاص، شامل نوعی از کاهش در مالیات می‌شوند.