کد مسیریابی انجمن بانکداران آمریکا

تعریف کد مسیریابی انجمن بانکداران آمریکا – ABA Transit Number

این کد یک عدد منحصر به فرد است که توسط انجمن بانکداران آمریکا تخصیص داده می‌شود و بطور خاص یک بانک دولت فدرال یا موسسه مالی یا استاندارد چارترد(شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری) یا موسسه پس‌اندازی را مشخص می‌کند. به منظور واجد شرایط شدن برای اخذ این کد، آن موسسه مالی باید واجد شرایط داشتن حساب در یک بانک فدرال رزرو آمریکا باشد. کدهای مسیریابی انجمن بانکداران آمریکا بطور کلی با هدف شناسایی بانک‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که اقدام به تسهیل کردن فرایند پرداخت یک چک یا یک سند مالی می‌کنند.

 

تشریح کد مسیریابی انجمن بانکداران آمریکا

کد مسیریابی انجمن بانکداران آمریکا در اصل در سال 1910(1288) به منظور نشان دادن نقاط پایانی پردازش چک‌ها و اسناد مالی ایجاد شد. از آن پس، کاربرد این کدها افزایش پیدا کرده و شامل طرف‌های شرکت کننده در فرایند تسویه چک بین موسسات مالی، دفاتر خودکار نقد کننده چکها(در بانکها) و فعالیت‌های بانکداری الکترونیک شده است.

کد مسیریابی انجمن بانکداران آمریکا اغلب شامل 9 رقم اول در ردیف پایین از اعداد بر روی هر چک یا سند مالی است. به عنوان مثال، اگر ردیف پایین اعداد بر روی یک چک عبارت از 0123 :0100100120 123456789  باشد، این کد برای این چک عبارت است از 123456789.