کسورات بالای خط

تعریف کسورات بالای خط – Above The Line Deduction

کسورات بالای خط انواع مشخصی از کسورات هستند که پیش از محاسبه تعدیل درآمد ناخالص برای کم کردن مالیات از درآمد شما کم می‌شوند.

تشریح کسورات بالای خط

کسورات بالای خط شامل مواردی از کسورات مانند زیان بر روی املاک فروشی، پرداخت نفقه و هزینه های آموزشی می‌شوند. از آنجایی که کسورات بالای خط عموماً از درآمد مشمول مالیات کم می‌شوند، برای پرداخت کنندگان مالیات سودمند هستند، چرا که در مجموع موجب کاسته شدن از بار سنگین مالیاتی افراد می‌شوند.

توضیح مترجم:
1- اصطلاح زیر خط و بالای خط (Above the Line) عموماً در حسابداری موازنه پرداخت‌ها به‌کار برده می‌شود. در صورت‌حساب موازنه پرداخت‌ها ، معاملات جاری و سرمایه‌ای به اصطلاح در “بالای خط” و معاملات سازمان‌های پولی کشور در زیر خط درج می‌گردد.
2- آن بخش از بودجهٔ دولت که مربوط به دریافتی‌های ناشی از بازپرداخت دیون و هزینه‌هایی است که باید از طریق استقراض تأمین مالی شود.