تیپ A

حرف A یک تیپ سهم از نمادهای سهم نزدک است که نشان می‌دهد، آن دسته از سهام‌ها جزء سهام طبقه “A” شرکت مورد نظر هستند.

 

تشریح A

اوراق بهادار منتصب به بورس نزدک در طبقه‌بندی خود دارای 4 یا 5 کاراکتر هستند. اگر در آنها از کاراکتر پنجم استفاده شود، این کاراکتر پنجم مشخص کننده آن است که موضوع مورد بحث موضوعی غیر از سهام سرمایه‌ای یا سهام عادی است.