تعریف تراست A-B Trust نوعی تراست یا شرکت بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری است که هدف از تشکیل از آن به حداقل رساندن مالیات بر املاک است. این نوع از تولیت سرمایه‌گذاری، تولیتی است که در زمان مرگ یکی از شرکاء(همسران) به دو بخش تقسیم می‌شود. این تولیت با وارد شدن دارایی‌های هر یک از شرکاء(همسران) در یک تولیت سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و هر شخص مناسب دیگری غیر از شریک دیگر(یکی از همسران)……

توانایی پرداخت – Ability to Pay توانایی پرداخت یک اصل اقتصادی است که بیان می‌دارد، میزان مالیاتی که یک فرد می‌پردازد باید وابسته به سطح بار و مسئولیتی باشد که مالیات نسبت به ثروت آن فرد ایجاد می‌کند. اصل توانایی پرداخت به این موضوع اشاره دارد که مقدار واقعی مالیات پرداخت شده نباید به عنوان تنها فاکتور لحاظ شده در نظر گرفته شود و مسائل دیگری از قبیل توان پرداخت هم……

توانایی پرداخت مالیات – Ability-To-Pay Taxation توانایی پرداخت مالیات یک اصل مترقی و مدرن مالیاتی است که از وضع مالیات بر اساس توانایی پرداخت، پرداخت کننده مالیات حمایت میکند. این رویکرد پیشرفته نسبت به وضع مالیات، بار مالیاتی بیشتر و سنگین‌تری را بر افراد، مشارکت‌ها، شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ و سهامی، تولیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری و بطور کلی املاک با سطوح درآمدی بالاتر اعمال می‌کند. اصل نظری و تئوریک این رویکرد این……

حرف A یک تیپ سهم از نمادهای سهم نزدک است که نشان می‌دهد، آن دسته از سهام‌ها جزء سهام طبقه “A” شرکت مورد نظر هستند.   تشریح A اوراق بهادار منتصب به بورس نزدک در طبقه‌بندی خود دارای 4 یا 5 کاراکتر هستند. اگر در آنها از کاراکتر پنجم استفاده شود، این کاراکتر پنجم مشخص کننده آن است که موضوع مورد بحث موضوعی غیر از سهام سرمایه‌ای یا سهام عادی است.