سازمان سرمایه گذاری ابوظبی – AIDA سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی یک سازمان سرمایه‌گذاری تحت تملک و مدیریت دولت است که به مدیریت صندوق ذخیره ارزی برای ابوظبی، دولت امارات متحده عربی، می‌پردازد. بر اساس رتبه‌بندی موسسه صندوق ذخیره ارزی، سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی یا همان AIDA به عنوان بزرگترین از نوع خودش در سال 2010 شناخته شده است. این سازمان همچنین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران نهادی شناخته می‌شود. تشریح سازمان سرمایه گذاری ابوظبی……

“سرمایه‌گذاری” چیست؟ – Investment یک سرمایه‌گذاری عبارت از یک دارایی یا بخشی از چیزی است که با امید تولید درآمد یا ارزش بیشتر پیدا کردن در آینده خریداری شده است. در مفهوم اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری خرید کالاهایی است که امروز مورد مصرف قرار نمی‌گیرند، اما در آینده به منظور تولید ثروت از آنها استفاده می‌شود. در علم دارایی، یک سرمایه‌گذاری یک دارایی مالی است که با تصور آمدن درآمد در آینده……