“نرخ جذب” چیست؟ – Absorption Rate نرخ جذب، نرخی است که بر اساس آن خانه‌های مسکونی موجود و در دسترس در یک بازار مشخص املاک در طی یک بازه زمانی خاص به فروش می‌رسد. این نرخ از طریق تقسیم کردن تعداد متوسط فروش در هر ماه بر تعداد کل خانه‌های موجود برای فروش محاسبه می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که چند ماه طول می‌کشد تا میزان عرضه خانه‌های موجود در بازار……

تعریف نرخ رهایی – Abandonment Rate نرخ رهایی عبارت است از درصدی از تماس‌های تلفنی برقرار شده از خارج یک مجموعه به مرکز تماس یا میز اطلاعات یک مجموعه که بدون صحبت کردن مشتری با یکی از افراد یا نمایندگان داخل مجموعه از طرف مشتری قطع یا رها شده است. این درصد از طریق تقسیم تعداد تماس‌های رها شده که از خارج از مجموعه برقرار شده اند بر تعداد کل تماس‌های……