هزینه جذب شده – Absorbed Cost هزینه جذب شده اشاره به هزینه‌های غیرمستقیم مرتبط با فرایند تولید یک محصول دارد. این هزینه‌ها شامل مواردی از جمله بیمه، مالیات بر ملک برای ساخت و سازی که در آن فرایند تولید جریان داشته باشد، می‌شود. زمانی که کلیه هزینه‌های تولید مشخص شدند، هزینه‌های جذب شده ضمنی مورد لحاظ قرار نمی‌گیرند، اما در یک حساب جدا به آنها رسیدگی می‌شود.   تشریح هزینه های……

تعریف هزینه کاهش – Abatement Cost هزینه کاهش، هزینه‌ای است که توسط تعدادی از کسب و کارها برای حذف کردن یا کاهش دادن یک مورد ناخواسته‌ای ایجاد می‌شود که خودشان عامل ایجاد آن مورد بوده‌اند. هزینه‌های کاهش عموماً زمانی ایجاد می‌شوند که شرکت‌ها در صورت امکان نیازمند کاهش برخی از نتایج فرعی و مزاحم و آزار دهنده حاصل از فرایند تولید خودشان هستند.   تشریح هزینه کاهش مثالی از هزینه کاهش……