تعریف کاهش – Abatement کاهش عبارت است از کاستن از سطح مالیاتی که برای یک شخص یا یک شرکت تعیین شده است. نمونه‌هایی از این دست می‌تواند کاهش مالیات، کاهش جرائم و یا تخفیف باشد. اگر یک شخص یا یک کسب و کار مقدار زیادی بابت مالیات هزینه کند یا صورتحسابی را برای پرداخت مالیات خود دریافت کند که مبلغ بسیار بالایی داشته باشد، می‌تواند از مسئولان مالیات تقاضای کاهش مالیات……

تعریف کد مسیریابی انجمن بانکداران آمریکا – ABA Transit Number این کد یک عدد منحصر به فرد است که توسط انجمن بانکداران آمریکا تخصیص داده می‌شود و بطور خاص یک بانک دولت فدرال یا موسسه مالی یا استاندارد چارترد(شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری) یا موسسه پس‌اندازی را مشخص می‌کند. به منظور واجد شرایط شدن برای اخذ این کد، آن موسسه مالی باید واجد شرایط داشتن حساب در یک بانک فدرال رزرو آمریکا باشد. کدهای……

تعریف کسورات بالای خط – Above The Line Deduction کسورات بالای خط انواع مشخصی از کسورات هستند که پیش از محاسبه تعدیل درآمد ناخالص برای کم کردن مالیات از درآمد شما کم می‌شوند. تشریح کسورات بالای خط کسورات بالای خط شامل مواردی از کسورات مانند زیان بر روی املاک فروشی، پرداخت نفقه و هزینه های آموزشی می‌شوند. از آنجایی که کسورات بالای خط عموماً از درآمد مشمول مالیات کم می‌شوند، برای……