مشاهده همه 7 نتیجه

موفقیت مالی دوره بیست و پنجم

بدون امتیاز 0 رای
ترم اول: باورها و مهندسی ذهن (30 ساعت) شناخت ذهن و نظام باورها شناخت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و نحوه…
در حال برگزاری
رایگان!

موفقیت مالی، دوره بیست و پنجم – ترم سوم: تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه، ریسک و سبد سرمایه

بدون امتیاز 0 رای
ترم سوم: تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه، ریسک و سبد سرمایه (سی و دو ساعت) تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) بازارهای مالی
2,900,000 تومان

موفقیت مالی، دوره بیست و پنجم – ترم دوم: عرصه های تولید ثروت و تحلیل فنی نمودار قیمت ها

بدون امتیاز 0 رای
ترم دوم: عرصه های تولید ثروت و تحلیل فنی نمودار قیمت ها عرصه های تولید ثروت مبانی بازارها و سرمایه…
2,900,000 تومان

موفقیت مالی، دوره بیست و پنجم، ترم اول: مهندسی ذهن

بدون امتیاز 0 رای
ترم اول: باورها و مهندسی ذهن (32 ساعت) شناخت ذهن و نظام باورها شناخت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و نحوه…
2,900,000 تومان

موفقیت مالی، دوره بیست و چهارم – ترم اول : باور ها و مهندسی ذهن

5.00 2 رای
ترم اول: باورها و مهندسی ذهن شناخت ذهن و نظام باورها شناخت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و نحوه استفاده از…
2,400,000 تومان

موفقیت مالی، دوره بیست و چهارم – ترم دوم: عرصه های تولید ثروت و تحلیل فنی نمودار قیمت ها

5.00 1 رای
ترم دوم: عرصه های تولید ثروت و تحلیل فنی نمودار قیمت ها عرصه های تولید ثروت مبانی بازارها و سرمایه…
2,400,000 تومان

موفقیت مالی، دوره بیست و چهارم – ترم سوم: تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه، ریسک و سبد سرمایه

بدون امتیاز 0 رای
ترم سوم: تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه، ریسک و سبد سرمایه (سی و دو ساعت) تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) بازارهای…
32
2,400,000 تومان