این تمرین 10 دقیقه ای بطور حتم احساس شما نسبت به خودتان را بهتر خواهد کرد

تمرین

در ادامه این مطلب به نتیجه آزمون شدن این تمرین بر بیش از 1500 زن جوان توسط رِنی اِنگِلن،
روانشناس، هم اشاره می کنیم.

آیا احساس اعتماد به نفس، امنیت و بطور کل احساسی خوبی نسبت به خودتان دارید؟ یا اینکه
دائما در حال افزودن بر حجم انتقادها از خود، ترساندن خودتان از شکست های قبلی و خصوصا
به خاطر ظاهر خودتان هستید؟ اگر پاسخ شما بیشتر به وضعیت دوم نزدیک است، آیا تمایل
دارید تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و با بدن خودتان مهربانتر باشید؟

یک تغییر کلی در رابطه با باورهای خودتان نسبت به خودتان، احساس خودتان نسبت به ارزش
خودتان و تصویر از بدن خودتان تنها می تواند در طول زمان و آن هم با تلاش بسیار زیاد ممکن
باشد. اما تحقیق جدید توسط رِنی اِنگِلن (Renee Engeln)، استاد روانشناسی در دانشگاه نورث
وسترن و نویسنده کتاب “بیمار زیبایی” ثابت کرده است که یک تمرین 10 دقیقه ای می تواند
تفاوت قابل توجهی نسبت به این احساسات حداقل در کوتاه مدت داشته باشد.

چگونگی انجام تمرین

البته تاکنون چند نسخه متفاوت از این تمرین منتشر شده است، اما همگی آنها به شدت ساده
هستند و در این مطلب ما قصد داریم ساده ترین شکل از آن را به شما معرفی کنیم که بر
اساس کارهای پروفسور کریستین نِف شکل گرفته است:

یک نامه از قلم یک دوست خیالی به
خودتان بنویسید. این دوست، دوستی بدون قید و شرط دوست داشتنی، قابل قبول از هر نظر و
البته دلسوز است. این دوست می تواند تمام اشتباهات و ضعف های شما را در کنار نقاط قوت و
ویژگی های خوب شما ببیند. این دوست قادر به درک ذات و سرشت انسانی در تمام شکوه و
عظمت آن است. او شما را بخوبی درک می کند، گذشته زندگی شما را می شناسد و نسبت
به تمام تجربیات شما، چه خوب و چه بد، آگاه است و برای تبدیل شدن و رسیدن به آنچه که
اکنون هستید، کمک های زیادی به شما کرده است، در واقع برای رسیدن به آنچه که بصورت بی
قید و شرط آن را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است.

این دوست باید چه چیزی به شما بگوید؟ یک زمان سنج را در مقابل خود قرار دهید و حداقل 10
دقیقه برای نوشتن این نامه از طرف این دوست به خودتان وقت صرف کنید. اگر موارد مورد نظری
که دوستتان می خواست به شما بگوید، در زمانی کمتر از 10 دقیقه به پایان رسید، سعی کنید
آن را تکرار کنید، شاید با یک جمله بندی دیگر یا استفاده از کلماتی دیگر.

تمرین

شکل های دیگر تمرین

نسخه دیگر این تمرین بطور خاص برای کمک کردن به خانم ها به منظور کمک به بهبود تصویر آنها
از بدن خودشان است. تقریبا باید گفت که تمام خانم ها، فارغ از ظاهر واقعی خودشان، احساس
زشت بودن، غیر جذاب بودن را حداقل برای برهه ای از زمان نسبت به خودشان داشته یا دارند.
مردان هم ممکن است به نوعی چنین مسائلی در رابطه با تصویر از بدن خود داشته باشند. پس
این بار، نامه ای از طرف دوستی که بطور بی قید و شرط شما را دوست دارد، بنویسید و توجه
داشته باشید که او شکل ظاهری بدن شما را به هر صورتی که امروز هست بی قید و شرط
دوست دارد و می پذیرد. این دوست که بدون هر قید و شرطی شما را دوست دارد، در مورد
بخش های مختلف بدن شما که به نظر خودتان ناقص یا نامطلوب است، چه خواهد گفت؟

“شما نقص پیدا می کنیم، من قدرت پیدا می کنم”

گفتیم که نسخه های دیگری از این تمرین هم وجود دارد که رِنی اِنگِلن از آنها در گروه های
دیگری استفاده کرده است، اما من تصور می کنم که این اشکال مختلف نوشتن نامه از بقیه آنها
ساده تر و البته اثربخش تر است. وی در نتایج تحقیقات خودش اعلام کرده که نامه های نوشته
شده توسط سوژه های مختلف در برخی از موارد موجب گریان شدن وی همکاران وی شده
است.

یکی از سوژه ها در یکی از نامه ها به خودش اینچنین نوشته بود که “تو به تصاویر،
واسطه ها و گفته هایی گوش می دهی که به تو می گویند که بدن تو نقص دارد، مطلوب هیچ
کس نیست و عیب های زیادی دارد. اما نه، تو به من گوش کن؛ بدن تو فوق العاده و شگفت
انگیز است. تو نقص می بینی، اما من قدرت می بینم.” و نامه را اینگونه ادامه می دهد که “من
شانه هایی نرم و زیبا برای تکیه کردن به آنها می بینیم که در امتداد آنها انگشتانی زیباتر برای
نواختن نت های زیبای موسیقی قرار گرفته است. من چشمانی نافذ می بینم که در کنار
لبخندی با قدرت روشن کردن یک اتاق قرار گرفته اند.”

همچنان که در ابتدا اشاره شد، اِنگِلن نسخه های مختلفی از این تمرین را بر روی بیش از 1500
زن داوطلب آزموده است که برخی از آنها از دانشجویان دانشگاه نورث وسترن بوده و برخی دیگر
از اعضایی بودند که این تمرین ها را بصورت آنلاین انجام داده بودند. در هر مورد، انجام تمرین ها
موجب شده بود تا آنها احساس بهتری نسبت به بدن خودشان و در کل در رابطه با خودشان
داشته باشند، چه تمرین ها با تمرکز بر بدن خودشان یا بطور کل شرایط خودشان انجام شده
بود.

اتمام حجت . . .

آیا به نظر شما ارزش دارد که 10 دقیقه از وقت خود را با یک قلم و کاغذ –
یا یک کامپیوتر یا هر ابزار دیگر – صرف کنید و برای یک بار این تمرین را امتحان کنید و
در واقع نامه ای به خودتان بنویسید، مثلا ماهی یا هفته ای یکبار؟ من مطمئنم که وقتی
احساس اعتماد به نفس داشته باشم، این احساس موجب اثربخشی و مفید بودن بیشتر
من در شغل من می شود. پس حتما کار با ارزشی خواهد بود. شما چطور فکر می کنید؟

تهیه شده در گروه تامین محتوا مدرسه موفقیت کار برای زندگی
محمد رضا گل آقایی

نوشتن دیدگاه