از بازارهای مرده دوری کنید!

بازارهای مرده

تصور غلط رایجی که در بین معامله گران بازارهای مالی وجود دارد، این است که در بازار اگر
همیشه حرکت قیمت داشته باشیم و قیمت ها کم و زیاد شوند، مطمئنا فرصت هایی هم برای
سودآوری وجود دارد.

اما نباید فراموش کرد که هیچ لذت فوری و یکباره در هیچ زمینه ای در دنیا وجود ندارد.

متاسفانه، این تصور رایج کاملا به دور از واقعیت است. بازار و قیمت دارایی ها همیشه در حال
حرکت نیستند و دوره ها یا بازه هایی وجود دارند که در نرم افزار نمایش دهنده قیمت بر روی
کامپیوتر شما چنان بی حرکت باقی می ماند که گویی بازار بطور کل تعطیل شده است، چرا که
قیمت اصلا تغییر محسوسی را تجربه نمی کند.

سعی و تلاش برای بیدار ماندن و دنبال کردن حرکت قیمت های بازارهای مالی فرایند بسیار
سخت و طاقت فرسایی است. معامله گران بی تجربه باید همواره توجه داشته باشند که از
چنین بازارهای مرده و بی حرکتی دور بمانند. اما در واقع آنها چکار می کنند؟ آنها در عمل با خود
می اندیشند، “اگر حجم سرمایه خودم را در بازار بیشتر کنم، یعنی نمی توانم A ریال سود
بسازم؟”

بازارهای مرده

از آنجایی که تصور می کنند هر روزی که در کنار بازار بودند یا بازارهای مالی در حال فعالیت بود،
آنها هم باید فعالیت داشته و سود بسازند، به شکلی خطرناک حجم سرمایه وارد شده خود به
بازار را افزایش داده و سعی می کنند از بازاری که تغییرات یا حرکت قیمت در آن به شدت اندک
است، سودی قابل قبول برای خودشان کسب کنند. این معامله گران نه تنها سعی در تحمیل
برداشت خود از مسیر آینده حرکت قیمت ها را به بازار دارند، بلکه این کار را با ریسک بیشتر
ناشی از سرمایه بیشتر انجام می دهند. یعنی دو کار غلط بصورت همزمان . . .

این در واقع زمانی است که معامله گران خود تبدیل به خطری برای حساب های معاملاتی
خودشان می شوند. در این شرایط اگر بازار کوچکترین حرکتی بر خلاف پیش بینی آنها انجام
دهد، به دلیل حجم بالای سرمایه وارد شده توسط آنها به بازار، میزان ضرر آنها به شدت افزایش
یافته و در برخی از موارد غیر قابل جبران می شود.

یادآوری . . .

همیشه به یاد داشته باشید که حجم بیشتر از سرمایه وارد شده به بازار، نه تنها میزان سود
شما را افزایش می دهد، بلکه در صورت پیش بینی و تحلیل اشتباه، میزان ضرر و زیان شما را
هم به همان میزان افزایش می دهد.

تهیه شده در گروه تامین محتوا مدرسه موفقیت کار برای زندگی
محمد رضا گل آقایی

نوشتن دیدگاه