۱. دعوا دلیل جدایی نیست. ۲. به تعهدات رابطه پایبند باشید. ۳. چیزهای مورد علاقه او را بخرید. ۴. هنگام ورود و خروج از خانه، همسرتان را ببوسید. ۵. گاهی کنسل کردن یک قرار، به بودن در کنار همسرتان می ارزد. ۶. با خانواده او مانند خانواده خود رفتار کنید. ۷. گفتن «دوستت دارم» هر چه بیشتر، بهتر ۸. هنگام بیماری با او مهربان باشید.   دانستی زناشویی: ۹. در نبود……