دنیای کسب و کار شاهد مهندسانی بوده که توانسته اند در عرصه رهبری بسیار موفق عمل کنند؛ شاید معروفترین آنها جک ولش رهبر بازنشسته جنرال الکتریک بوده است. درباره موفقیت رویایی او کتابهای زیادی نوشته شده که در یکی از بهترین آنها، رازهای موفقیت وی چنین برشمرده شده است: ولش مدیریت بهتر را همان مدیریت کمتر می داند؛ او مایل است به کارکنان خویش قدرت و اختیار کافی دهد تا مسایلشان……