بردیا فیضی

سلام
دوستان و همکلاسی های عزیز واقعا از اینکه این مدت را در کنار شما عزیزان با این کیفیت عالی وخوب گذراندم احساس خوشحالی میکنم، واز اینکه دوستانی مثل شما با تجربیات یکسان واهداف یکسان دارم نیز همینطور، همچنین از شما استاد عزیز که همچنین موقعیتی را فراهم کردید که ما بتونیم تجربیات ارزنده وراهنماییهای شما را پند بگیرم بسیار بسیار ممنونم واینکه تمامی این کارها را تقریبا با هیچ چشم داشتی انجام دادید ومن همیشه به این موضوع واقف بودم و خواهم ماند،با تمام وجود اقرار میکنم که به غیر از مسایل مالی که برای من در الویت دوم قرار دارد از لحاظ ذهنی این دوره برای من همچنین برای خانواده من بسیار پر اهمیت و پر رنگ بود، وکاملا شاهد آثارش هستم، ارمغان این کلاس برای من بیشتر از همه چیز شخصا برای من مدیریت ذهن و فکر بود، و باور دارم با دست یافتن به این مهم بقیه مسایل وچیزها کاملا در دسترس ومهیا خواهد بود، و در آخر میخاستم که از نوید عزیز بابت تدریس قشنگش و مدیریت دوستانه اش با بچه ها تشکر کنم، امیدوارم در تمام مراحل زندگیش موفق باش،امیدوارم بتوانم به عنوان یک شاگرد موفق شوم که باعث سربلندی مجموعه وآقای دکتر بشوم.