شاهین

درود بر استاد بزرگوار و هم دور ای های دوست داشتنی.
پیش از هر چیز بگویم که آشنایی با تک تک شماها، لحظه هایی غنی و احساسی رضایت بخش برای من رقم زده است، بخصوص عصر های یکشنبه.
به دلایلی که دارم از شب گذشته، پس از یک سال دوری از تلگرام، و بخاطر دوره ی موفقیت مالی ، وارد این فضا شده ام.
این که بگویم تغییرات رفتاری گسترده ای در منش من بوجود آمده کمی زیاده روی ست اما تغییرات محسوس و قابل لمسی در رفتار و روشنگری های فراوانی در نگرش من بوجود آمده است.
نخستین هدف من بخاطر حضور در این دوره، آشنایی و شناخت یک ثروتمند از نزدیک بود. بی نهایت خرسندم که فرصت بی بدیلی نصیبم شد. و آن ثروتمندِ معلمی که انتظارش را داشتم، ملاقات کرده ام.

قبلی

حامد

بعدی

حمیدرضا