علی نیا

سلام استاد عزیز وارادت خالصانه حقیر رو بپذیر به حضور انور شما عرض کنم تو این کلاس عشق ، محبت ، دوستی ، اخلاص ، روشنگری ، ارائه طریق ، زندگی ، ازخودگذشتگی ، انرژی ، شادی ، شعور،و…… هرچه کمالات به نحو احسن جامع ومانع ارائه شده همه امور جنبه آموزش داشت ازون روز اول پذیرایی باشیرینی ولبخند ومهربانی شما گرفته ومسائل دیگه انگار مدینه فاضله ای بود که تصورش درذهنم نمی گنجه استاد توهمه چیز به مادادی باتمام وجودم دوست دارم وامید وارم همیشه تندرست باشی وماهم زیر سایه باشیم
تواحساس رو جور دیگه معنا کردی بطور کلی تفسیر وتعبیرت ازهمه چی معرکه بود باور کنید خیلی ازجملات وکلماتت لحظه لحظه بامنه به عنوان مثال دیروز فرمودی که اگه قسمتی از سرمایتونو باخدا شریک بشین انوقت چه اتفاقی وچه معجزه ای روی خواهد داد . محشره این جمله خیلی افکارمو مشغول کرد استاد خلاصه کلام اینکه
مدح تو ازوصف برون است ونیست جای لقب واینکه باحرفات حیات وزندگی وپویاییرپیدا کردیم وبهت قول میدم اون هدیه نابی که شما بی منت بهم دادی بهرکسی که دوستش داشته باشم هدیه میکنم

قبلی

حمیدرضا

بعدی

پیام