عماد فکوری

سلام به همه دوستان كنار همتون ساعتاى خيلى خوبى گذشت
همه پر انرژى همه با يك تفكر همه خوب با دلاى پاك كنار هم رفتيم جلو
از جناب دكتر ماجد استاد عزيزم خيلى ممنونم كه تمام تجربشو در اختيار ما گذاشت از نويد عزيزم منوننم كه اونم بى ريا تمامم تجربشو در اختيار همه ما گذاشت
بى ريا بى منت تجربتو در اختيار همه گذاشتن يه دله بزرگ ميخواد كه خيلى يا اين دله بزرگو ندارن
تو اين كلاس كنار همتون يه تولد دوباره داشتم يه استارت قوى رو به جلو داشتم كه اين حسو كنار همتون مخصوصا استاد گرفتم
ايشالاه كه همين جورى خبراى موفقيت تك تكتونو بشنوم
بازم اگه كارى از دستم بر مياد در خدمتم
از ته دلم همتونو دوست دارم
بهترين ارزوهارو برا همتون ميكنم با سلامتى كامل