پورمظاهری

استاد بزرگوار خدا قوت
گفتني هارو دوستان گرامي به زيبايي گفتند ، مقايسه امروز هر يك از ما با چند هفته گذشته ثابت ميكنه كه اتفاق هاي خوبي برامون افتاده و مطمئنا ادامه خواهد داشت اگر خودمون بخواهيم . خيلي ها خوب شدند … خيلي هامون بهتر شدند … چه مادي ، چه معنوي … خط فكري خيلي هامون تغيير كرد به اين كه خواستن ، توانستن است با اين تفاوت كه ايمان بيشتري به اين جمله پيدا كرديم … برخي اتفاق ها و بعضي روزها تو زندگي هامون سرنوشت ساز ميشن … حضور استاد تو مسير زندگي ما ميتونه سرنوشت ساز باشه وقتي كه من و شما عزممون رو جزم كنيم . رشد مادي و معنوي … اميدوارم تك تك ما اين فرصت رو غنيمت بدونيم … ويه روزي هم حال من و شما از آموختن و زندگي سازي حتي براي يك نفر به خوبي حال استاد گرانقدرمون باشه …
به اميد رسيدن به كمال همه انسان ها …

بعدی

علی