فرصت‌های معاملاتی خوب، در معاملات برنده نمی‌شوند، بلکه معامله‌گران خوب برنده می‌شوند.

یکی از معمول ترین اشتباهات معامله گران تازه کار تمرکز بیش از اندازه بر پیدا کردن معاملات
برنده بعدی به جای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب است.

اینکه ببینیم یک معامله گر تازه کار تمام وقت مشغول تحلیل از جنبه تکنیکی یا بنیادی باشد تا در
ادامه آن موقعیت های معاملاتی خوب و سودآور را شناسایی کند، چیز غیرعادی نیست. برخی
حتی بطور مستقیم ایده ها و سیستم های معاملاتی دیگران را بدون توجه به منطق موجود در
پشت آنها کپی می کنند.

آنها به شدت نسبت به از دست دادن یک فرصت خوب هراسان هستند که به جای اختصاص
دادن زمان خود به شناخت نقاط قوت و ضعف و کار کردن بر روی مهارت های خود، زمان را به
شناسایی فرصت های معاملاتی بازار اختصاص می دهند. در واقع چیزی که آنها از آن غافل
می‌شوند این است که این عادت های معاملاتی برنده است که منجر به برنده شدن در معاملات
می شود، نه فرصت های معاملاتی برنده.

منظور من این نیست که جستجو برای یافتن فرصت‌های معاملاتی یا حتی کپی کردن آنها از
روی دست دیگری سودآور و کمک کننده نیست. بلکه منظور من اینست که فعالیت های متمرکز
بر اصلاح خود از قبیل نوشتن ژورنال معاملاتی یا تمرین آگاهانه شما را تبدیل به یک معامله گر
همواره سودآور می کند و این درحالی است که تنها شکار کردن فرصت‌های معاملاتی چنین
امکانی را برای شما فراهم نمی آورد.

یک مشت‌زن موفق هرگز مسیر حرفه ای خود را با ورود به تعداد زیادی مسابقه با امید تبدیل
شدن به یک قهرمان از طریق تجربه مستمر آغاز نکرده و نمی کند.

بلکه ابتدا ساعات متمادی را در سالن ورزش به شرطی سازی بدن خود پرداخته، ترکیب مختلف
و تکنیک های مختلف را تمرین می کند و از این طریق ضعف های خودش را پیش از ورود به رینگ
مسابقه اصلاح می کند. سپس در حالیکه مجهز به اصول اولیه مشت زنی است و عادت یادگیری
از اشتباهات را در خود پرورش داده است، آنقدر تغییرات و اصلاحات کوچک در خود ایجاد می کند
تا بالاخره در رده وزنی خود تبدیل به قهرمان شکست ناپذیر شود.

حالا، تصور کنید اگر این مشت زن بیش از هر چیز نگران برنده شدن در جنگ ها و مسابقات بود،
تا جای ممکن رقیبان مختلف را امتحان می کرد و با هر یک به مبارزه می پرداخت و در عمل فکر
آنچنانی برای آموزش خود نمی کرد. فرایند شرطی سازی او در واقع در رینگ مسابقه از هم می
پاشید و بازنده همه مسابقات می شود. از قضا، نیاز او به برنده شدن سنگین تر از توانایی او
برای برنده شدن می شد.

معامله گران بازارهای مالی هم هر روزه با این سناریو مواجه می شوند، فقط شاید کبودی های
صورت یک مشت زن را تجربه نکنند.

نکته مهم در اینجا اینست که تعدادی در این عرصه آنچنان بر بالا رفتن موجود حساب خود و برنده
شدن در تعداد بیشتری از معاملات متمرکز هستند که فرایند بهبود و شرطی سازی خود را
فراموش می کنند. تلاش زیادی برای ارتقاء مهارت ها خود در طی زمان نمی کنند و در نتیجه با
گذر زمان مهارت آنها در معامله کردن محدود به موقعیت ها و فرصت های معاملاتی می شود که
اغلب از آنها استفاده می کنند.

متمرکز شدن بر فرایند به جای سودهایی که بدست می آورید آنچنان شما را مجهز برای روبرو
شدن با هر سناریو ممکن در بازار می کند که دیگر شکست پذیری برای شما محدود می شود.
همچنین به کم شدن اضطراب ناشی از معامله در بازار می شود، چرا که اینگونه تمرکز بیشتری
بر روی مشکلات فعلی و نه سودها و ضررهای آینده خود دارید.

نکته پایانی . . . 

در پایان باید به یاد داشته باشید، که برنده شدن در دنیای معاملات بهره مندی از بهترین
فرصت‌های معاملاتی نیست، بلکه برنده شدن شما بسته به چگونه بازی کردن کارت هایی دارد
که اکنون در اختیار دارید. بر تبدیل شدن به یک معامله گر خوب تمرکز کنید و اینگونه است کع
فرصت های معاملاتی خوب بر شما نمایان می شود.

نوشتن دیدگاه