دو گام برای روبرو شدن با موقعیت های استرس زا در بازارهای مالی

استرس

فعالیت در بازارهای مالی، در شکل حداقلی آن، نیازمند سر و کار داشتن هر روزه فرد معامله گر
با ریسک و شرایط ناشناخته است. به دلیل وجود عدم قطعیت در فضای معامله گری، احتمال
روبرو شدن شما با رویدادهایی که آرامش و آسایش را بر هم می زند، زیاد است، به عبارتی می توان گفت
همچنان که خرده شدن ضعیف توسط قوی در دنیای حیاط وحش امری عادی و طبیعی به حساب
می آید، وجود استرس در فضای معامله گری هم امری بدیهی است.

استرس خوب

استرس روانی می تواند زمانی خوب و مفید باشد که منجر به شکل گیری یک پاسخ جنگ یا
گریز می شود و در آن حالت شما هشیارتر شده و از لحاظ ذهنی آمادگی بالاتری برای مقابله با
چالش ها پیدا می کنید. در واقع می توان گفت که این حالت شبیه به یک ترشح شدید آدرنالین
در مغز است که به ذهن و بدن شما اعلام می کند تا به خوبی عکس العمل نشان داده و حرکت
مناسب از خود نشان دهد. در این حالت، استرس می تواند به شما کمک کند تا از خودتان
محافظت کنید و عملکرد خودتان را بهبود ببخشید.

استرس بد

از طرف دیگر معامله گری که بطور مثبت نسبت به استرس واکنش نشان نمی دهد، می تواند
موجب عقب انداختن عملکرد معامله گری خودش شود. این در واقع زمانی است یک رویداد خاص
در نظر شما به عنوان یک تهدید تعبیر می شود. در این حالت به جای احساس هشدار کردن و
آماده شدن برای عکس العمل نشان نسبت به یک چالش، شما در واقع در ترس خود از
ناشناخته غرق می شوید و بی حرکت می مانید یا به شدت مضطرب می شوید. این نوع از
استرس چون به نوعی موجب فلج شدن شما در اتخاذ تصمیم های درست می شود، چرا که در
واقع موجب می شود تا شما توانایی خود در حفظ خونسردی و تمرکز را از دست بدهید.

استرس

تصور کنید که در حال عبور از عرض خیابان هستید و به یکباره یک کامیون ده چرخ از یک خیابان
دیگر وارد شده و به سمت شما حرکت می کند. شما چگونه نسبت به آن عکس العمل نشان
می دهید؟

بطور طبیعی، استرس تمام وجود شما را می گیرد. اگر توانایی عکس العمل مثبت نشان دادن
نسبت به استرس را در خود تقویت کرده باشید یا حتی بتوانید بطور کل آن را نادیده بگیرید، بدن
شما به یکباره عکس العمل نشان داده و برای دور کردن خطر از خودتان شروع به دویدن می‌کنید.
اگر هم نه، همانند آهویی که برق چراغ در چشمان آن تابیده شده در وسط خیابان بی حرکت
باقی می مانید و … دیگر سرنوشت شما شاید قابل حدس زدن باشد.

در پایان روز، چگونگی درک و برداشت شما از موقعیت ها و رویدادهاست که منجر به
عکس‌العمل‌های خوب یا بد نسبت به موقعیت های بالقوه استرس زا می شود و البته در طی
این موقعیت های حیاتی است که چگونگی اداره کردن استرس شما تعیین کننده شناور شدن
شما بر روی موج شکل گرفته یا غرق شدن شما در آن می شود. در ادامه دو گامی که در این
راه می توانید بر دارید را معرفی می کنیم:

1- پذیرش

اولین گام دانستن این مهم است که باخت و ضرر بخشی ذاتی از دنیای معامله گری است و یک
معامله ضرر ده یا حتی چندین معامله ضرر ده پشت سر هم، برای شما نشان دهنده آخر الزمان
نیست – البته با لحاظ اصل مدیریت ریسک صحیح! زمانی که این حقیقت را بشناسید و بپذیرید،
می توانید ذهن خود را به جای تمرکز بر حوزه های ناتوانی خود، بر چیزی متمرکز کنید که قادر به
انجام آن هستید.

2- پاسخ

دوم اینکه شما باید بپذیرید که در موقعیت های بالقوه استرس زا، باید بیاموزید که به شرایط
پاسخ مثبت پاسخ بدهید (خونسردی خود را حفظ کنید و منطقی رفتار کنید) و از رفتار منفی
(خشک و بی حرکت باقی ماندن یا بصورت هیجانی رفتار کردن) اجتناب کنید. به عبارت دیگر،
زمانی که دچار استرس می شوید، باید آنگونه خود را آموزش دهید که شرایط خیلی سریع درک
کنید و از جلوی چرخ های آن ماشین ده چرخ به سرعت فرار کنید.

پذیرش ضرر و باخت به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از دنیای معامله گری و ارتقاء پاسخ مثبت به
رویدادهای بازار و همچنین داشتن رفتارهای مناسب معامله گری تنها از طریق یک روش ممکن
می باشد: . آن روش هم چیزی نیست جز تمرین آگاهانه. از طریق تمرین آگاهانه (با حساب
مجازی و سپس هماهنگ کردن پاسخ های روانی و فیزیکی خودتان بر آن اساس) است که
پاسخ های منفی به استرس ناشی از معامله گری می تواند به شدت کاهش بیابد یا حتی به
عنوان ابزاری برای تیزحسی به منظور تطبیق دادن هر چه بهتر شرایط معاملات شما در لحظه با
کسب اطلاعات جدید مورد استفاده قرار بگیرد.

یاد بگیرید که شرایط استرس زا را بپذیرید . . . و سپس زمانی که بر ذهن و بدن خود فائق آمدید،
متوجه خواهید شد که حتی ممکن است صمیمانه این استرس ها را دوست داشته باشید.

تهیه شده در گروه تامین محتوا مدرسه موفقیت کار برای زندگی
محمد رضا گل آقایی

نوشتن دیدگاه